Version 3.28 er her!

 • Oplev den herlige fornemmelse og hvor hurtigt porgrammet er blevet, de nye funktioner som gør du sparrer tid og den intuitive grænseflade som gør PC-Horse endnu lettere at anvende og til en fornøjelse at arbejde med.

  release v3 • Til sammenligning indgår der i Danmarkslisten - mere end 400 komplette foderanalyser i alle versioner af programmet.

  46 intro1


 • Mange vigtige standard fodermidler er med - og gode at have som udgangspunkt til sammenligninger.
  Når du får din analyse er det ikke altid, at alle næringststoffer , som er nødvendige for at sammensætte en komplet foderplan indgår. Da kan du supplere med andet foder som indeholder de næringsstoffer som mangler.

  46 intro2


 • Med et klik får man alle værdierne i foderet - 32 næringsstoffer. Hvis det er et "eget" foder som du lagt ind så kan du ændre værdierne selv.

  46 intro3


 • I samtlige foderlister kan du sammenligne forskelligt foderemner med hinanden. Du vælger selv hvilke foder og næringsstoffer du vil sammenligne.

  46 intro4 • Svaret får du med det samme - angivet ved: pr/kg foder eller pr kg /TS.

  46 intro5


 • I stalden samler du dine heste. I PRO og KONSULT-versionerne kan du have flere stalde.
  46 intro6 • En af staldrapporterne giver hurtigt en oversigt over hestene i stalden.

  46 intro7


 • En andan viser hvor længe der er tilbage til foling. ...

  46 intro8


 • En rapport viser staldens samlede foderomkostninger.

  46 intro9


 • På staldniveau kan du se hvor meget og hvilket foder de forskellige heste får. Skriv foderplanen ud og sæt den op ved boxen.

  46 intro10


 • Se hvad staldens forskellige heste skal have ved de respektive måltider.
  46 intro11 • Læg dine heste ind og giv dem navne . Angiv alder, køn, race (68 racer er definerede på forhånd).

  46 intro12


 • Sæt hesten i træning. Du kan samtidigt s e hvordan fodringen skal tilpassea til den valgte træningsintensitet.

  46 intro13


 • Drægtig hoppe? PC-Horse regner på hoppens behov fra bedækning til folning. Baseret på din egen erfarenhed kan du finjustere drægtighedstiden. Staldens drægtighedsrapport holderer styr på samtlig folingsdatoer.

  46 intro14

 • Efter at du har valgt foder til hesten er det tid at dosere mængderne. Diagrammets grønne søjler viser om du har ramt rigtig . Afhængigt af hvilken version du har vises forskelligt antal næringsemner (Mini = 8, STD = 23 PRO & KONSULT = 34)

  46 intro15 • Når du udregner foderplanen får du expertråd om doseringen er under- eller overstiger den rekommenderede mængde.

  46 intro16


 • Se hvordan de forskellige foderemner i dags rationen bidrager med de respektive næringsstoffer. Grafiken (gæller alle diagrammer og rapporter) kan du gemme og indsætte i andre dokumenter, eller sende som mail. (PRO & KONSULT)

  46 intro18


 • Foderplanen giver dig alt den information du kan ønske.

  46 intro17


 • Du deler den daglige ration individuelt til hver enkel hest. Antallet af måltide i stalden fastlægges. Hver hest får exakt det du bestemmer. Fodertavlen kan du skrive ud og sætte op i stalden.

  46 intro19


 • Følg unghestenes udvikling nøje. De vægte du har lagt ind bliver indplaceret i forhold den valgte rases normalkurve.
  Du ser med det samme hvis noget er galt og kan korrigere enten fodringen eller de valgte indstillinger (huld, aktivitet, mm)

  46 intro20


 • Læg priser på din foder ind. Opret forskellige prislister.
  Overfør priser mellem forskellige foderlister, stalde og heste.

  46 intro21


 • Mail rapporter til dine kunder og staldejere.

   

  46 intro22


 • Mail stalde- og hestefiler till andre PC-Horsebruger. Skriv ud, gem til udklip, sæt ind i dokument eller gem som fil på harddisken.

  46 intro23


 • Opret dine egne foderblandinger. Gem dem som eget foder så de kan anvendes i dine foderplaner (og, naturligvis, i stalde eller i forbindelse med salg).

  46 intro24


 • Med modelstald og modelheste sparer du tid. Opret komplette modelheste med egnede egenskaber, fodervalg og prissat foder. Træk dem ind i en kundestald så er de klar til bruk.

  46 intro25


 • Hold styr på alle heste 'behandlinger" - både de som kommer fremover og de som er gennemført. Programmet advarer om behandlingerne, en uge før forfaldsdagen, og giver også indikation af startforbud.

  45 treatmentfinish1 • På den aktuelle hest kan du finde  en rapport over  alle hestens  behandlinger. Rapporten kan enten skrives ud, kopieres, gemmes eller mailes.
  45 treatmentreport1

 
Du kan "pause" billedvisningen ved at pege på billedet .
OBS. Visse funktioner som vises som exemplel indgår kun i de professionelle versioner. Se her.

Save