Modelheste (v3)

Funktionen er aktiv i version:   PROFESSIONAL      KONSULENT      SKOLE  

Modelstalden er en besparende funktion for den som ofte sammensætter foderplaner til forskellige typer heste. Ved at gå ud fra modelheste med færdige indstillede værdier som efterfølgende bare skal finjusteres går arbejdet hurtigere. Du kan f.eks. have færdige modeller for forskellige racer, forskellig træningsintensitet mm.Ny modelhest
Når du står i en modelhest-stald og trykker på knappen "Ny hest" gemmes en ny modelhest. Denne kan du definere med alle de egenskaber du ønsker. Når den gemmes vil den ikke ændres over tid (alder, drægtighedsmåned mm) så længe den ligger i modelhest-stalden.Egenskaber hos modelheste
Modelhest-stalde og modelheste skiller sig ud ved at ikonerne er sorte i fillisten. En anden vigtig egenskab er at de ikke bliver ældre som almindelige heste. Har du laget en modelhest som er 6 måneder gammel(unghest) så forbliver den 6 måneder gammel så længe den ligger i en modelheste-stald.Når modelheste overføres til en almindelig stald bliver de aktive og opfører sig som "almindelige" heste. Samtidig forbliver modelhesten igen i modelstalden som før.

Skift mellem modelstald og almindelig stald
Du kan let ændre en stald og alle dens heste   til en  modelstald ved at afkrydse   i boxen. På samme måde kan du ændre det tilbage igen til en almindelig   stald.

Save