Spyt og spiserør

Spyttilblandingen letter tygningen og foderets videre passage gennem spiserøret. Heste producerer normalt 10-20 liter spyt pr. døgn.

Foderrationen påvirker såvel spyttets sammensætning som mængden af spyt, der dannes. Ved fodring med meget stråfoder bliver der dannet mest spyt.

Tygningen har stor betydning for foderoptagelsen. Hvis foderet ikke bliver tygget ordentligt, f.eks. hvis hesten er stresset, eller hvis tænderne ikke fungerer korrekt, synkes større partikler end normalt, hvilket let giver forstoppelse, kolik samt nedsat foderudnyttelse.

Spiserør

I mundhulen formes det tyggede foder i 50-70 g store boller. Disse foderboller synkes med ca. 30 sekunders mellemrum, og man kan se sådan en bolle passere spiserøret på venstre side af hestens hals.

Spiserøret er ret snævert, og der kan opstå spiserørsforstoppelse ved fodring med fodermidler, der udvider sig meget, når de bliver fugtige ved spyttilblandingen.