Hvis du har fået advarsel om for meget stivelse i et måltid bør du fordele kraftfoderet anderledes i dagsrationen, eller indføre flere måltider. Du kan også forsøge at erstatte noget af kraftfoderet med grovfoder (Hø, Wrap, betfoder) af god kvalitet. Nedenfor kan du læse mere om stivelse og hvordan denne foderkomponent fordøjes hos hesten. Stivelse i hestens ration. Stivelse er et kulhydrat som findes i planternes frø og rødder, for eksempel i korn og kartofler, og er en energireserve (oplagsnæring) for planterne. Dyr bruger til sammenligning hovedsagelig fedt som energireserve. Stivelse er den mest energirige del af kornet. I rationer til heste kommer stivelsen fra korn og kraftfoderblandinger. Indholdet af stivelse i havre og byg er ca 500 g pr kilo (50% af vægten), og det er noget højere i byg end i havre.

Fordøjelse af stivelse hos hesten.
Vi ønsker at mest mulig af stivelsen skal fordøjes og absorberes i tyndtarmen, eftersom stivelse som ikke bliver fordøjet i tyndtarmen vil passere videre til blindtarmen, hvor stivelsen let giver anledning til ubalanse i mikrobefloraen og kan føre til fald i pH-værdi og reduceret fordøjelse af fiberholdig foder.

Stivelsen varierer noget i struktur mellem kornartene. Stivelsen i havre er lettere fordøjelig end stivelse fra byg og majs. Dette har praktisk betydning for hesten, eftersom hesten kan fordøje mere havrestivelse i tyndtarmen end stivelse fra andre kornarter. Når byg og majs behandles med tryk og varme, som det er almindeligt at gøre ved produktion af kraftfoderblandinger, bliver stivelsen imidlertid lettere fordøjelig og mere lig havrestivelsen, og mere bliver absorberet fra tyndtarmen.

Efter at stivelsen er spaltet af flere enzymer i tyndtarmen absorberes den til blodet som glukose (blodsukker). Et måltid med kraftfoder vil derfor i nogen timer give hesten forhøjet blodsukker. Blodets indhold af glukose reguleres gennem udskillelse af insulin som fremmer lagring af glukosen i form av glykogen i lever og muskler.

Glykogen er et vigtigt energilager for hesten, og mobiliseres hurtigt ved behov, for eksempel ved hård træning og konkurrencer. Hesten er følsom for store variationer i blodsukkeret. Enkelte heste, særlig ponyer, kan have problemer med å regulere blodsukkeret (insulinresistens). Nogen heste kan også reagere med at blive ”lidt varme” dersom blodsukkeret stiger hurtigt (heating). Vi bør derfor have kontrol med hvor meget stivelse den enkelte hest indtager pr måltid. Anbefaling. På grund af sine egenskaber er stivelse både en vigtig energikilde i hestens ration, og en komponent som kan give uheldige reaktioner i organismen. Vi ønsker hverken at for meget stivelse kommer ufordøjet til blindtarmen, eller at stivelsen bliver alt for let fordøjelig, sådan, at der kommer en for hurtig blodsukkerstigning. Det er derfor vigtig at gøre sig bekendt med rationens indhold af stivelse, og sikre en fordøjelse af stivelsen som balancerer med de to nævnte effekter. Det kan vi gøre ved at kontrollere at mængden af stivelse som gives i hvert enkelt måltid er indenfor anbefalet grænse.

Til normale raske heste anbefaler vi, at et enkelt måltid ikke bør indeholde mere stivelse end 1,5 gram pr kg kropsvægt. Det vil sige at en hest som vejer 500 kg ikke bør få mere end ca 750 gram stivelse pr fodring. Eftersom kraftfoderblandinger og korn indeholder 400 - 500 gram stivelse pr kg bør vi derfor ikke give mere end ca.1,5 kg korn eller kraftfoderblanding pr måltid i dette eksempel. Hvis hesten har behov for meget kraftfoder på grund af hård træning eller konkurrence anbefaler vi derfor at øge antal fodringer pr dag, eller ændre fordelingen af kraftfoder mellem fodringer, hvis mængden af stivelse pr måltid bliver for høj. I PC-Horse kan du fordele foderet i hestens ration på flere måltider. Du vil da få en tydelig advarsel hvis mængden af stivelse i et eller flere måltider overskrider de anbefalede grænser.

Til heste som har problemer med reguleringen af blodsukkeret, eller let får ”tying up” symptomer eller nyreslag, forfangenhed , vil det være gunstig at give mindre stivelse pr måltid end det som er anbefalet (1,5 g/kg kropsvægt). Du kan da i stedet give fedt i form af vegetabilsk olie som energitilskud, og dermed reducere mængden af korn eller kraftfoderblanding i rationen, uden at give hesten for lidt energi.

Save