minus  For lidt Socker

Sukker i foder analyseres efter flere metoder, men den almindeligste kaldes Total-sukker og måler de enkelte sukkerarter som glukose, fruktose og sukrose. I almindeligt hø er sukkerindholdet ca 100 gram pr kg, men variationen kan være betydelig. I wrap vil en del av det oprindelige sukker være brugt op under ensileringen og indholdet er derfor oftest noget lavere end i hø. I korn og kraftfoder er sukkerindholdet lavt hvis ikke kraftfoderet er tilsat melasse. Typisk sukkerindhold i havre og byg er ca 18 - 20 gram pr kg.

Sukker mængderne som findes i hø og wrap giver sjældent problemer hos heste. Optagelsen af grovfoder fordeler sig over flere timer af døgnet. Sukkeret absorberes derfor over lang tid i tyndtarmen og fører ikke til store svingninger i blodsukker hos hesten.

 

plus  For meget Socker

Til heste som har problemer med sukkerreguleringen eller er insulinresistente kan det alligevel være en fordel at have grovfoder som er lavt i sukker. Fodertyper som er tilsat melasse vil have et højere indhold af sukker, f.eks melasserede roesnitter (Betfôr). I græs er fruktaner en vigtig oplagsnæring. Fruktanerne er komplekse molekyler (polysakkarider), som hesten mangler enzymer til at fordøje i tyndtarmen, således som den gør med stivelse og enkle sukkerarter.

Fruktan tansporteres derfor gennem tyndtarmen til blindtarmen hvor de nedbrydes af tarmmikroberne. Hvis fruktan mængderne bliver for store kan det på samme måde som for store stivelsesmængder blive ubalanse i mikrobepopulationen og uheldige gæringsforhold i blindtarmen. Dette kan hos nogle heste føre til forfangenhed. Det er derfor vigtigt at hestene vænnes gradvist til græsning, og at tiden på græs reguleres for heste som er særligt følsomme. Mængden af fruktan i græs varierer med græsart og vækstbetingelser.

I kolde perioder vil fruktanindholdet kunne være højere end i varme perioder. På varme solrige sommerdage er dette ikke et problem. På forsommeren og efterår, i perioder med kolde nætter og morgener kan fruktanindholdet i græsset blive særlig højt. Det er derfor god grund til at have ekstra opmærksomhed på hestens reaktioner på græsset i kølige perioder, særlig tidlig og sent i afgræsningssæsonnen . Siden fruktanindholdet i græsset varierer så meget, er det ikke særlig nyttigt at analysere for fruktaner. Der er imidlertid væsentlig forskel på hvor meget fruktan de forskellige græsarter og sorter producerer. Folk som selv dyrker græs kan ved køb af frøblanding lægge vægt på at få græsfrø som har moderat fruktaninnhold.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save