Versjon 3.28 er her!

 • Med nye funksjoner som sparer tid og et mer intuitivt grensesnitt som gjør PC-Horse ennå lettere å jobbe med.

  release v3 • Norgeslisten - med over 400 komplette fôranalyser inngår i alla versjoner av programmet.

  46 intro1


 • Viktige standardfôr ligger inne - de er nyttige å ha som malfôr og til sammenligninger.
  Når du mootar analyser av dine egne fôr inngår sjelden alle næringsstoffene som trengs for å lage en komplett fôrplan. Da vil PC-Horse hjelpe deg med å komplettere med de næringsstoffene som manglet fra et malfôr av tilsvarende type.

  46 intro2


 • Med et klikk får du frem alle næringsstoffverdiene i fôret - 32 næringsstoffer i de høyeste programversjonene.
  Hvis du har lagt inn et "eget" fôr så kan du endre verdiene selv.

  46 intro3


 • I samtlige fôrlister kan du sammenligne de ulike fôrenes innhold av næringsstoffer. 
  Du velger selv hvilke fôr og næringsstoffer du vil sammenligne.

  46 intro4 • Svaret får du direkte - angitt i per/kg feed eller per kg/dry matter - rangert etter innholdet av næringsstoffer.

  46 intro5


 • I stallen samler du dine hester. I PRO och KONSULT-versjonene kan du ha mange staller.
  46 intro6 • En av (av de mange) stallrapportene gir deg rask oversikt over egenskapene til stallens hester.
  En annen viser hvor langt igjen det er til følling...

  46 intro7
 •  En annen viser hvor langt igjen det er til følling...

  46 intro8


 • En rapport viser stallens samlede fôrkostnader.

  46 intro9


 • På stallnivå kan du se hvilke fôr og hvilke fôrmengder de ulike hestene får.
  Skriv den ut og sett den opp ved fôrsentralen.

  46 intro10


 • Se hva stallens ulike hester skal ha til de planlagte måltidene.
  46 intro11 • Legg inn og døp om dine hester. Bestem alder, kjønn, rase (fra 68 forhåndsdefinerte raser) og status.

  46 intro12


 • Sett hesten i trening. Du kan samtidig se hvordan fôringen må tilpasses den valgte treningsintensiteten.

  46 intro13


 • Drektig hoppe? PC-Horse finregner hoppas behov fra bedekning til følling. Baserat på din egen erfaring med hoppa kan du finjustere forventet drektighetlengde. Stallens drektighetsrapport holder rede på samtlige forventede følningsdatoer.

  46 intro14

 • Når du har valgt hestens fôr er det tid for å angi fôrmengder. Grønne kolonner i diagrammet viser i realtid når fôrmengdene er optimale.
  Avhengig av hvilken versjon du har vises ulike antall næringsstoffer (Mini = 8, STD = 23 PRO & KONSULENT = 34)

  46 intro15 • Når du lager fôrplanen får du ekspertråd hvis mengdene er under eller over det anbefalte. 

  46 intro16


 • Se hvordan de ulike fôrene i rasjonen bidrar med forskjellige næringsstoffene.
  Grafikken (gjelder alle diagrammer og rapporter) kan du lagre og lime inn i andre dokumenter, eller sende som mail. (PRO & KONSULT)

  46 intro18


 • Fôrplanen gir deg all ønskelig informasjon om fôringen. 

  46 intro17


 • Du fordeler dagsrasjonen individuelt for hver hest. Antallet måltider hos hestene kontrolleres fra stallen.
  Hver hest får akkurat det du bestemmer. Måltidsplanene kan du skrive ut og sette opp i stallen.

  46 intro19


 • Følg unghestenes utvikling nøye. Dine innlagte kroppsvekter vises sammen med den valgte rasens normalkurve.
  Du ser der direkte når noe er feil og du kan da korrigere fôringen eller de valgte innstillingene for hold og aktivitet mm.

  46 intro20


 • Legg inn priser på dine fôr. Opprett ulike prislister.
  Overfør priser mellon ulike fôrlister, staller og hester.

  46 intro21

 • Send epost til dine kunder og stalleiere. Velg hvilke rapporter som skal vedlegges din mail.

  46 intro22


 • Send hestefiler, staller og fôrplaner med epost till andre PC-Horse bruker.

  Print, lagre på utklippstavlen (clipboard), lim inn i et dokument eller lagre som fil på harddisken.

  46 intro23


 • Lag dine egne fôrblandninger. Lagre dem som egne fôr som du kan bruke direkte i fôrplanene, og selvsagt i stallene eller for salg.

  46 intro24


 • Med modellstall och modellhästar spar du tid. Lägg upp kompletta modellhästar med lämpliga egenskaper, foderval och prissatta foder. Dra in dem i ett kundstall så är de klara för användning på sekunden.

  46 intro25


 • Hold orden på alle hestenes "behandlinger" - både de som skal gjøres, og de som alt er utført. Programmet varsler om behandlinger en uke før du har bestemt at behnadlingen skal gjennomføres, og gir også varsel dersom noen av hestene har starforbud. 
  47 treatmentfinish1 • Hos hesten kan du ta fram en rapport om alle hestens behandlinger. Rapporten kan enten skrives ut, kopieres, lagres eller mailes til andre.
  47 treatmentreport1

 
Du kan sette bildevisningen på pause ved å klikke på bildene.
NB. Enkelte funksjoner som vises i eksemplene finnes kun i de profesjonelle versjonene. Sjekk ut her.

Save