Hvordan lese fôranalysen (v3)

Grovfôranalysen fra leverandøren eller analyselaboratoriet ditt blir ofte levert på papir eller som en pdf-fil på datamaskinen. I begge tilfeller må du legge inn analysedataene som "eget fôr", noe som betyr at du er ansvarlig for at riktige data blir lagt inn i PC-Horse. Hvis du har lagret pdf-filen (som du mottok via e-post fra leverandøren din) på programmets standardplassering, vil det være mye lettere å finne den og andre analyser. Vi anbefaler derfor at du lagrer alle analysene du mottar på følgende sted: Mine dokumenter / PC-Horse3 / Save/ Mine foranalyser / ...

 

Hvordan tolke dataene i analysen:

  1. Her ser du at analysen er gjort av grovfôr til hest og at fôrtypen er høy.
  2. Her vises tørrstoffinnholdet i fôret (TS). Dette er viktig å få med ved innlegging av eget fôr i PC-Horse, særlig når vi har ensilage med et høyere vanninnhold. Da blir tørrstofftallet lavere.
  3. Energi innholdet oppgitt som Fôrenhet Hest per kg tørrstoff
  4. Kvalitetsklasse er et uttrykk for hvor energirikt fôret er. H1 er best og H5 er dårligst.
  5. Fordøyelig råprotein per kg tørrstof

47 analysebevisf