Endre et fôr (v3)

I blant kan det være aktuelt å endre verdier for et fôr. Det kan gjelde analyseverdiene eller priser.
Merk at når du endrer opplysninger om et fôr skjer endringen bare i den fôrlisten du har valgt.

 

Vær oppmerkson på at det bare er egne fôr som kan endres. Kommersielle fôr er låste - bare prisen kan forandres.