Fjerning av egne fôr som ikke benyttes

For deg som har arbeidet med PC-Horse lenge kan det med tiden bli mange egne fôr, lagret i ulike staller og hester, som ikke lengre er i bruk. Dissse tar unødig plass og reduserer oversikten. De kan lett fjernes i versjon 3.

46 feedinventory1

 

Gå til hovedmenyen og velg "Userdefined feeds" (Egne fôr).

46 feedinventory0

 

Programmet vil da søke gjennom samtlige staller og hester etter dine egendefinerte fôr, og gir deg mulighet til å slette ubrukte fôr.


46 feedinventory2

 

Du kan også få som svar svar at all dine egne fôr er i bruk.

46 feedinventory3