Næringsstoffenes farger (v3)

Denne siden hjelper deg å tolke verdiene i tabellen for dine egne innlagte fôr i PC-Horse. Ved hjelp av fargekodene i fôret ditt får du ytterligere en måte å kvalitetskontrollere fôret som du gir hestene dine.Fargemarkeringen på tabellens VERDI-felt

GRØNT OG GULT – Her gjelder prinsippet om hvis bakgrunnsfargen er grønn så er verdien lagt inn enten fra laboratoriets datafil eller fra et garantifôr i PC-Horse. Dersom bakgrunnsfargen er gul så kommer verdien fra et anbefalt eller valgt malfôr som du har akseptert når du importerte datafilen med fôranalysen.

Næringsstoffer som har grønn bakgrunn er de mest pålitelige. De kommer fra analyselaboratorium og har korrekt, analysert verdi for akkurat ditt grovfôr. Når det gjelder kraftfôr og tilskuddsfôr indikerer på samme måte grønn bakgrunn pålitelige verdier kvalitetssikret fra produsent.

Næringsstoffer med gul bakgrunn kommer fra de malfôrene som du eller PC-Horse har valgt ut. Verdiene kan endres. Verdiene i malfôrene hentes fra ulike fôrtabeller som oppgir verdier for typiske standardfôr. Disse verdiene vil ikke være eksakt korrekte for ditt fôr, men er et bedre alternativ enn å sette verdien til null.

MERK! En verdi på 0 med gul eller grønn bakgrunn betyr at mengden av dette næringsstoffet er null eller ukjent.

 


 

Verdt å notere når det gjelder dine egne innlagte verdier!

RØDT – Når du har endret en verdi (og lagret fôret) så endres bakgrunnens farge til rød. Da vet du at denne verdien har du selv ansvaret for. Husk at der kan være lett å gjøre feil her, for eksempel:

- Dersom du legger inn en verdi som på sekken er oppgitt i prosent (%) må du gange verdien med 10 for at den skal bli korrekt. PC-Horse oppgir alltid næringsstoffinnholdet per kilo fôr.

- Kanskje du har et importert kraftfôr der proteininnholdet er oppgitt som råprotein (crude protein), og ikke som fordøyelig råprotein, som er standard i Norge. Da må dette regnes om til korrekt enhet.

- Når du velger å legge inn et eget fôr uten å bruke malfôr. Da åpnes et vindu med alle verdier i rødt og med verdien null (0). Dette er logisk da det er du som har tatt beslutningen å starte innlegging av et eget fôr uten verdier, dvs uten standardverdier fra et malfôr, dvs. et fôr som er mest mulig likt det fôret du skal legge inn selv.

 

Den blå fargen er en markeringsfarge som viser det feltet du har valgt å jobbe med.

Save