Legg inn ny hest (v3)

Det er enkelt å lage nye hester i PC-Horse. Hester er i programmet alltid hjemmehørende i en stall. Derfor må du velge hvilken stall hesten skal lagres i når du har flere staller. Dette skjer automatisk i Mini og Standardversjonene som bare har en stall. Ny-Hest ikonet er grått når du ikke har valgt stall.

 

Når du har markert en stall kan du klikke på ikonet "Ny hest".

 

Hvis stallvinduet er åpent velger du en av de to "Ny hest" knappene.

 

1. Først legger du inn hestens grunnleggende informasjon - kjønn
2. Rase (klikk på den lille pilen for å åpne lista med ferdige raser). Hvis du har angitt en brukerdefinert rase for stallen, så velges denne automatisk.
3. Klikk OK-knappen for å gå videre til neste skjerm

I neste skjerm: Skriv inn hestens navn, fødseldato og eventuelt aktuell kroppsvekt hvis du har den tilgjengelig. Alternativt legger programmet inn hestens normalvekt for den valgte rasen.
Avslutt med OK-knappen.

       

 

I denne skjermen kan du legge inn og når som helst endre hestens opplysninger:

1. Grunndata om hesten (OBS! i Miniversjonen kan disse opplysningene ikke korrigeres etter at der er lagt inn)
2. Kompletterende opplysninger om hesten
3. Velg det av alternativene sompasser med hestens bruk. Her kan du i tillegg bytte rasens standardbilde ut med ditt eget favorittbilde av hesten)
4. Klikk på OK-knappen for å gå videre

1. Når du er ferdig med hesten avslutter du med "X"-knappen.
2. Velg passende alternativ. Din hest lagres nå i stallen.
3. Du kan endre opplysningene ved behov fra denne skjermen.

Save

Save

Save

Save