Fôrplanens detaljer (v3)

Finn fram den siste fôrplanen!

Allerede på hesteskjermens side "Oversikt"  får du se ett kort sammendrag av hestens siste fôrplan. Du kan også ta fram eldre fôrplaner. Når du vil endre eller lage en helt ny fôrplan, eller studere enkeltheter i den siste planen, klikker du på knappen  "Lag fôrplan".

Fôrplanenfanen åpnes. Skroll nedover for å se hele rapporten.

Flere muligheter...

Bruk knappene for å jobbe med fôrplanen. Mange av funskjonene er selvforklarende.

Komplett eller enkel fôrplanrapport?

Noen ganger passer det best å vise det viktigste. Den "enkle" rapporten viser bare 13 nøringsstoffer.

Velg du den komplette vises alle næringstoffene din programversjon inneholder (eller det antall du har valgt å vise i konsulentversjonen).

 

Grafer - Behov og innhold av næringsstoffer i rasjonen samt hvor mye rasjonens ulike fôr bidrar til hestens næringsstoff forsyning.

På den ene fanen vises et bilde av forsyningen av næringsstoffer i forhold til hestens behov. Den andre fanen viser hvordan fôrenes bidrag. Etter hvert som du arbeider med dine rasjoner vil du få erfaring med hvilke fôr som egner seg til å tilføre de ulike næringsstoffene.
Begge diagrammene kan skrives ut, eller kopieres til utklippstavlen og brukes i andre dokumenter. De kan også lagres og videresendes med epost.

     

 

Informasjon om de enkelte næringsstoffer

Rød tekst i rapporten og listen av næringsstoffer advarer om at det du ikke har gitt optimale mengder av næringsstoffet. Dobbeltklikk på næringsstoffet i lista for å vise en detaljert analyse av rasjonens fôr og deres bidrag til forsyningen av næringsstoffet. I teksten nedenfor får du informasjon om konsekvensene av for lav og for høy tilførsel av næringsstoffet, og tips om hvordan du kan korrigere situasjonen.