TS-kontrollen (v3)

Foruten den viktige kontrollen av hvor mye av de enkelte næringsstoffer hesten får i dagsrasjonen (blå rute) bør du alltid være nøye med hvor mye grovfôr og fiber rasjonen inneholder. Dette gjør du i TS-kontrollen (rød rute)

Først og fremst skal du legge merke til hvilket tørrstoffinnhold grovfôret ditt har (hvor fuktig eller tørt fôret er). Dette bestemmer hvor mye grovfôr hesten trenger og kan spise.

47 ts kontrol 1

Begynn med å bestemme grovfôrmengden. Den dobbelte grovfôrkontrollen advarer i eksempelet at du både har gitt for lite grovfôr og at rasjonen er for liten.

47 ts kontrol 2

Når du øker mengdene endrer grafikken farge.
47 ts kontrol 3

Fortsett å bestemme fôrmengder.

47 ts kontrol 4

Legg eventuelt til kraftfôr til du er fornøyd med både TS-mengdene og næringsinnholdet i rasjonen.

47 ts kontrol 5

TS-kontrollen advarer også om rasjonen blir for stor, f.eks som i eksempelet under. Prøv deg fram og juster mengdene ut fra dine erfaringer til du er fornøyd med totalrasjonen.

47 ts kontrol 6

 

Save