Fullføre en behandling (v3)

Åpne en ny eller en behandling som du har planlagt tidligere.
Skriv inn datoen når behandlingen ble utført (dagens dato vises automatisk). Under pilen finner du en kalender.
Lagre behandlingen.

47 treatmentfinish1

Samtidig som du lagrer behandlingen oppdateres menyene. Varselsirkelen er borte og OK-symbolen viser at behandlingen er utført.

47 treatmentfinish2