Norgeslisten

Med programmet følger en meget anvendbar fôrliste - Norgeslisten. Du finner den øverst i mappelisten.
NB! Du kan ikke endre på fôr, legge til nytt fôr, eller endre fôrpriser i en såkalt "garantifôrliste". Norgeslisten er den norske garantifôrlisten. Bruk denne fôrlisten til å kopiere fôr til andre fôrlister i programmet, f. eks stallfôrlistene og fôrlister du har definert selv. Standardfôrene i stallfôrlistene dine er kopiert fra Norgesfôrlisten.

47-181 Mappeliste

Garantifôr - Flere leverandører har avtale om samarbeide med PC-Horse for å gjøre ditt arbeid med fôrplanene tryggere. Da ligger leverandørens aktuelle fôranalyser ferdige i fôrlisten. Alle opplysninger er lagt inn i samarbeid med leverandøren/produsenten og de er tilpasset de enheter som brukes her i landet. Generelt gjelder de krav som myndighetene stiller til fôrprodusentene, noe som hovedsaklig styres sentralt fra EU. Opplysningene som er gitt om ett fôr er leverandørens og PC-Horse tar ikke ansvar for eventuelle feilaktige opplysninger.

Aktuelle standardfôr - PC-Horse samarbeider med Norges ledende analyselaboratorium for fôr (Eurofins) for å kunne legge inn i programmet oppdaterte og relevante analyseverdier for grovfôr ut fra hvordan kvaliteten ser ut det enkelte år. Med tanke på grovfôrets betydning i hestens rasjon vil dette hjelpe deg til å kunne bruke aktuelle standardanalyser som gjelder det enkelte år. Dette fåes i alle versjoner av PC-Horse.

Samtlige kjente kommersielle fôr i Norge - Vår ambisjon er at du enkelt skal kunne sette opp dine fôrplaner. Derfor prøver vi å kunne tilby en Norgesliste som er så komplett som muig. Den vil bli løpende fornyet slik at den inneholder de fleste kjente fôrtyper og tilskuddsfôr som markedsføres i Norge.

Nye eller endrede fôr - Vi oppdaterer jevnlig alle fôr i vår internasjonale fôr database. Hver gang du starter PC-Horse, og er koblet til Internett, oppdaterer programmet de fôr du vil ha tilgang til under lisensen. Samtidig oppdateres automatisk fôr med den samme fôr-id i alle stallfôrlister og hester.

Hvis du er midlertidig uten internett skjer det ingenting. Ingen oppdatering skjer. Du kan fortsette å jobbe som vanlig med programmet.

sidepanelet kan du se siste oppdateringen:

47-feedlogg


Nye eller endre de fôrlister - Vi oppdaterer regelmessig Norgelisten. På vår hjemmeside kan du se den siste versjonen som er tilgjengelig. Dersom du laster ned en ny fôrliste oppdateres samtidig programmet med nyeste versjon. Den nye fôrlisten legges i programmets mappeliste når du starter programmet. Du ser på datomarkeringen hvem som er nyeste versjon.

47feedlist-update-routine