Jan Sjunnesson

Jan Sjunnesson

Jan Sjunnesson har mange års erfaring som markedsansvarlig og bedriftsleder. Han er deleier i HV-Software A/S.

Jan har ansvaret for PC-Horse sin internasjonale hjemmeside og våre markedskontakter med ledende fôrfirmaer i Europa. Jan leder den svenske virksomheten gjennom PC-Horse Sverige KB