Avl og raser

Akhal-Teke eng_fullblod arabiskt-fullblod

Over hele verde arbeider man med å utvikle ulike rase. Nye hesteraser dykker opp hele tiden, framfor alt i USA. Det finnes ca 150 raser av hester og ponnier og alle land har sine egne varianter og ulike raser.

Mange moderne hesteraser er avlet fram av oss mennesker. Vi har valgt ut visse egenskaper og gjennom selektiv avl fått fram hester med disse egenskapene. Avlsorganisasjoner stiller krav til størrelse, kroppsbygning, bevegelser og i enkelte tilfeller også farge. Alt dette må være rett for at en hest skal kunne godkjennes innen sin rase.

Vi har to typer stambøker. En åpen stambok godkjenner en hest med av foreldrene av annen rase, forutsatt at den oppfyller de krav som stilles innen rasen. En lukket stambok godkjenner bare hester der begge foreldrene er registrerte. En lukket stambok hålder derfor rasen renere. 

PC-Horse baserer sine beregninger på behovene til den valgte rase. Programmet har en omfattende rase liste tilpasset ulike lands raser.