Fett i hesten

Fett absorberes hovedsaklig i tynntarmen (fordøyelighet >90%). Dersom det brukes store mengder fett i rasjonen (f.eks til distanseritthester) må man forhindre at fett kommer over fra tynntarm til blindtarm, da dette kan virke negativt særlig på den mikrobielle trevlefordøyelsen. Gi derfor fettet i mindre doser flere ganger daglig. I blindtarm og tykktarm blir det ikke absorbert langkjedede fettsyrer. Fett kan ikke gi opphav til glukose. Absorbert fett nyttes som energikilde eller lagres i fettvev. Lakterende hopper produserer også en del melkefett.

Til hester som lett får krysslammelse kan vi dra nytte av at fett ikke kan omdannes til glukose eller glykogen. Krysslammelsen (og en del andre muskelproblemer) har sammenheng med at hestene får store lager av glykogen i muskulaturen. Hester som trenes hardt og får store kraftfôrmengder har lett for å få krysslammelse dersom de får noen fridager uten at fôringen settes ned. Til hester som lett får krysslammelse kan det være gunstig å erstatte en del av kraftfôret med fett, dermed vil faren for sykdom avta. .