Blindtarm og tykktarm

Hestens blindtarm rommer ca 30 liter. Den er omlag 1 meter lang og opptil 25 cm i diameter. Blindtarmen og det meste av den store tykktarmen er hestens " gjæringskammer" i likhet med formagene hos drøvtyggerne. Her finnes bakterier ( i blindtarmen også protozoer) som bryter ned tungtfordøyelige fôr-komponenter som ikke fordøyes i tynntarmen. Selv om hesten er planteeter produserer den i likhet med drøvtyggerne ikke selv enzymer som bryter ned tungtfordøyelige karbohydrater som cellulose og hemicellulose. Den er derfor helt avhengig av mikrobene i blindtarm og tykktarm for at disse fôrkomponentene ved hjelp av mikrobenes enzymproduksjon skal kunne brytes ned og komme til nytte.

Tabell 5. pH-verdi, ammoniakkinnhold og antall mikrober i hesens tarminnhold (ved høyrasjoner).

 

Tynntarm
Blindtarm
Tykktarm
pH
7,4
6,6
6,6
NH3-N, mg/100 ml
5,2
2,9
5,4
Bakterier/gram *10E6
36
492
363
E.Coli/gram *10E4
0,9
2,6
21,4
Protozoer/gram
0
5600
0

 

Antall mikrober i hestens blindtarm og tykktarm er omtrent som i formagene hos kyr. Mikrobenes aktivitet avhenger av de næringsstoffer som med chymet når de bakre tarmavsnitt, passasjehastigheten og bufferkapasiteten i tarmen. Et gunstig forhold mellom lett- og tyngre nedbrytbare karbohydrater samt nitrogen, mineraler og vitaminer er viktig. Mikrobene syntetiserer også betydelige mengder vannløselige vitaminer. Hvor store mengder som produseres og i hvilken grad de absorberes er ikke kjent. Erfaring viser at hester i vanlig bruk og med normalt god tarmflora ikke lider av mangel på B-vitaminer eller C-vitamin. Hvorvidt dette er tilfelle for konkurransehester i hard trening og løp vites ikke, men det er ganske vanlig at denne typen hester får tilskudd av B-vitaminer enten gjennom fôret eller som injeksjoner.

Tabell 6. B-vitaminer i fôr og tarminnhold hos hest (mg/kg tørrstoff).

 

Fôr
Blindtarm
Tykktarm
Vitamin
begynnelse
slutt
B1
1,1
7,1
7,8
7,8
B2
0,4
7,0
9,2
12,2
B6
0,2
2,4
6,1
6,2
Nikotinsyre
3,0
121.0
96,0
119,0
Pantotensyre
0,8
39,2
34,4
20,5
Biotin
0,01
0,2
3,8
2,3
Folinsyre
0,1
3,0
4,7
2,7

 

I siste del av fordøyelseskanalen blir vann absorbert slik at gjødsla får sin endelige konsistens.