Protein i hesten

Nedbrytingen av protein begynner så smått alt i magesekken. Det er likevel først i tynntarmen peptidasene (først og fremst trypsin) skilles ut, og fôrprotein i større skala brytes ned til dipetider og aminosyrer som deretter absorberes. Kroppens egne proteinspaltende enzymer (peptidasene) kan i tynntarmen hovedsaklig bryte ned proteiner fra trevlefattige fôrmidler. I tillegg kommer proteiner fra trevlerike fôrmidler som gjennom tyggingen er gjort tilgjengelige for enzymatisk nedbryting. Når chymet når slutten av tynntarmen kan vi regne at 2/3 av fordøyelig protein i kornproduktene, og tilsvarende ca 1/3 fra grovfôr er fordøyd (figur 3). I tynntarmen skjer ikke bare absorpsjon av nitrogenholdige forbindelser.

Tarmen tilføres også protein og urea gjennom fordøyelsesvæsker og avslitte epitelceller fra tarmveggen (endogent protein). Ureakonsentrasjonen i ileumchymet er i likevekt med den i blodplasma. Ved forhøyet blodurea (overfôring av protein, nyreskader, vannmangel) vil mer urea passere fra blod til tarm, og konsentrasjonen i tynntarminnholdet øke. Nitrogenforbindelser som kommer til blindtarm og tykktarm brytes ned av mikrobenes protein- eller ureaspaltende enzymer i hovedsak til ammoniakk (NH3). En del av aminosyrene og amoniakk brukes av bakterier og protozoer til oppbygging av eget kroppsprotein. Når mikrobene siden dør (særlig pga øket osmolaritet og vanninnhold i tykktarmen) vil mikrobeproteinet kunne bli gjort tilgjengelig for hesten. Det ser likevel ut til at hesten i motsetning til drøvtyggerne bare i beskjeden grad har evnen til å nyttiggjøre seg dette proteinet. Enkelte hevder at mindre enn 1 gram aminosyrer pr kg stoffskiftevekt (BW0.75) pr dag kan absorberes i de bakre tarmavsnitt. Hester som har stort behov for høyverdig protein, høydrektige eller melkeproduserende (lakterende) hopper og unghester, må derfor få tilført protein av høy biologisk verdi med fôret.

Tabell 8. Aminosyreinnhold i fôr, blindtarminnhold og blindtarm-bakterier hos hest.

 

Aminosyre
I fôr
Blindtarm, innhold*
Blindtarm, bakterier*
Lysin
3,13
5,82
7,06
Treonin
4,28
5,37
6,70
Isoleucin
3,84
4,61
5,49
Methionin
1,37
1,43
1,72
Alanin
8,47
13,60
10,70

 

 

 

 

* % av molare konsentrasjon av aminosyrer.