Tynntarmen

Tynntarmen hos stor hest er ca 20 meter lang. Den deles i tre avsnitt; duodenum (tolvfingertarmen), jejunum og ileum. I duodenum (ca 1 m lang) finnes utførselsgang for galle og bukspytt. Gallen utskilles fra levra og tømmes kontinuerlig i tarmen, da hesten ikke har galleblære. Den medvirker til emulgering av fett slik at dette kan absorberes. Bukspyttkjertelen utskiller et vannrikt sekret som inneholder mye bikarbonat og et enzymholdig sekret. Det enzymholdige sekretet inneholder enzymer som spalter proteiner (trypsin), fett (lipaser) og stivelse (amylaser). Bikarbonatet nøytraliserer det sure mageinnholdet slik at pH i tarmen stiger.

I tarmen utskilles også tarmsaft og slim i tillegg til at det frigjøres en del andre enzymer bla.a fra tarmceller som dør og oppløses. I tynntarmen nedbrytes og absorberes lettfordøyelige næringsstoff som sukker, stivelse, protein og fett ved hjelp av enzymer. Chymet (tarminnholdet) passerer tynntarmen med en hastighet av ca 20 cm pr minutt. Det vil si at det tar ca 1½ time før chymet å passere den 20 meter lange tynntarmen. I siste delen av tynntarmen (ileum) samler chymet seg og blir støtvis og under høyt trykk presset inn i blindtarmen. Dette skjer 3-6 ganger pr time og i mengder fra 200-1500 ml pr gang. Tynntarmsinnholdet er vannrikt. På grovfôrrasjoner ligger tørrstoffinnholdet under 4% i innholdet i siste delen av tynntarmen (ileum), ved blanda rasjoner fra 4-6% og ved mye kraftfôr og svært lite grovfôr i rasjonen mellom 4 og 10%.