Energibehov til vedlikehold

På samme måten som hos andre husdyr er det også i hestefôringen vanlig å skille mellom næringsbehov til vedlikehold og til produksjon , selv om det i praksis ikke lar seg gjøre å skille klart mellom disse. Energibehovet til vedlikehold er den energimengden som trengs for å holde hesten i energi-likevekt. Denne energien går først og fremst med til å holde livsprosessene i gang og å holde kroppstemperaturen oppe.

Med produksjon tenker vi hos hesten på vekst , fosterproduksjon , melkeproduksjon og fysisk aktivitet (arbeid, trening etc.) Hestens temperament innvirker på energibehovet. Hester med kvikt lynne er ofte mer "hardfôra" enn roligere hester. Dette gjenspeiler seg også i at edle hester gjerne har et noe høyere energibehov per kg kroppsvekt enn tyngre og roligere hesteraser. Vi vil ofte finne betydelige variasjoner også innen rase. Kvikke og heite hester vil gjerne også bruke mer energi i arbeid og trening enn roligere hester.


Energibehov til vedlikehold. I det franske/nederlandske system oppgis vedlikeholdsbehovet som 0,0373 fôrenheter til hest (FEh) per kg stoffskiftevekt (Vekten opphøyet i potensen 0,75). Denne verdien regnes for kaldblodshester (uforedlede ponnier og tunge kaldblodshester). Det gjøres så tillegg for rase med 5% for varmblodshester og kaldblodstravere og 10% for fullblodshester. I tillegg beregnes10% mer for hingster. I PC-Horse har vi valgt å la kaldblodstraver få samme energiberegning som varmblodshester, da kaldblodstraveren ikke lenger kan sies å være en tung type kaldblodshest, men snarere en frisk sportshest.

Tabell 1. Vedlikeholdsbehovet for energi (FEh)/dag til voksne hester.

Kaldblod

Varmblod

Fullblod

Vekt kg

Hoppe /

vallak

Hingst

Hoppe /

vallak

Hingst

Hoppe /

vallak

Hingst

100

1,2

1,3

1,25

1,4

-

-

200

2,0

2,2

2,1

2,3

-

-

300

2,7

3,0

2,8

3,1

3,0

3,3

400

3,3

3,6

3,5

3,9

3,6

4,0

500

3,9

4,1

4,1

4,5

4,3

4,7

600

4,5

5,0

4,7

5,2

5,0

5,5