Energibehov til arbeid

Ved økt aktivitet som arbeid eller trening øker energibehovet. For voksne hester kan en da ta utgangspunkt i formelen for vedlikehold (korrigert for kjønn og rase) og multiplisere med en faktor ut fra intensiteten i arbeidet.

Intensitet Energibehov (FEh)
Lett trening 1,25 x Vedlikeholdsbehovet
Moderat trening 1,50 x Vedlikeholdsbehovet
Hard trening 1,75 x Vedlikeholdsbehovet
Intens trening 2,00 x Vedlikeholdsbehovet
  • Lett trening vil gjerne passe for hobbyhesten som brukes jevnlig men ikke hardt.
  • Moderat trening passer for mange dressur og spranghester, islandshester i trening og hobbyhester som brukes mer i raske gangarter. Mange distansehester passer også inn her.
  • Hard trening passer for travhester i trening.
  • Intens trening passer for fullblodshester i trening og for noen travere.

Det kan være vanskelig å anslå hvor hardt en hest brukes. I praksis vil dette si at en i utgangspunktet må anslå en arbeidsintensitet . Siden justeres denne i forhold til om hesten legger på seg eller tar av. Hestens temperament vil også påvirke hvilken arbeidsintensitet som i hvert enkelt tilfelle vil være riktig.