Energibehov til vekst

I formler for energibehov til vekst inngår vedlikeholds- behovet. Unge hester har et høyere vedlikeholdsbehov enn voksne hester. I tillegg til dette må det beregnes et tillegg for energibehov til vekst.

Beregning av energibehov til unghester.
Tabellene er satt opp for unghester med alder 6, 12, 18, og 24 måneders alder.
Energibehovet til unghest beregnes som summen av vedlikeholdsbehovet og behovet til vekst.
I Nederland har man utviklet et system for beregning av energibehov til unghester som er mer fysiologisk begrunnet enn det vi tidligere har sett. Det er derfor mulig gjennom egne forsøk å teste hvor god beregningsmåten er, ut fra hestetype, kjønn rase etc. I Forplan hest har vi definert to nivåer for energibehov til unghester. Dette for å kunne tilpasse energimengdene til hester med moderat eller raskere tilvekst. Rask tilvekst (25% mer energi) brukes til hester som skal utvikles raskt (fullblod, travere og enkelte ridehester) og til hester som oppdrettes i flokk og har mye aktivitet. Uansett hvilken norm man bruker må alltid hestens hold kontrolleres og fôrmengdene korrigeres etter dette.


Det er definert en standard vekstkurve. Denne uttrykker veksten som prosent av voksen vekt.

Tabell 2. Vekstkurve for unghester.

Alder (mnd)

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

% av voksen vekt

10

30

47

58

67

75

82

86

89

92

94

96

97

Vekstkurven kan framstilles i tabell for hester med ulik forventet voksen vekt. Man kan også fremstille kurven med en formel og finne vekt og daglig tilvekst ut fra aktuell hestetype og alder.