Kalsiumbehov

Kalsium bygger skjelettet (utgjør ca 35%) og trengs til normal muskelfunksjon. Spesielt hos unghest kan kalsiummangel eller alt for store kalsiummengder føre til sjukdom som følge av unormal skjelettutvikling. For mye kalsium hemmer opptak av sink, jern og flere andre mineraler.

Gode kalsiumkilder er kalksteinmel, kløverhøy, luserne og de fleste kraftfôrblandinger (6-14 gram kalsium/kg). Vanlig høy kan variere fra ca 1,5 til 5 gram/kg (bør analyseres ved innkjøp av store partier).

Effektiviteten i absorbsjonen av kalsium avtar med alderen, fra 70 % hos unge hester til 50 % hos eldre dyr. Ved bestemmelse av behovene regnes det med 50 % absorbsjon ved alle aldre.