Kaliumbehov

Kalium (K) er det viktigste intracellulære kation. Det er med og regulerer syre/base balansen, osmotisk trykk og inngår også i en rekke enzymer tilknyttet glykolysen og oksydativ fosforylering. Av kroppens innhold av kalium finnes ca 90% intracellulært, særlig i muskulatur og organer.

Våre vanlige grovfôrtyper inneholder vanligvis 1.5 til 2.5 prosent kalium i tørrstoff, det vil si 15 til 25 gram pr kg tørt materiale. Innholdet av kalium i kornarter er lavere, 0.3 til 0.6 prosent i tørt materiale. Ved vanlig bruk av godt grovfôr skulle det under normale forhold ikke være fare for kaliummangel. Ved beregning av behovene regnes det med 50% tilgjengelighet av kalium i fôret.