Natriumbehov

Natrium (Na) er det viktigste ekstracellulære kation og viktigste elektrolytt for vedlikehold av syre/base balansen og osmotisk trykk. Endogent tap av natrium for voksne hester på vedlikehold er beregnet til å være 15 til 20 mg/kg kroppsvekt/dag (Meyer et al., 1984; Schryver et al., 1987). Dersom vi antar at natrium absorberes 100%, vil en 500 kg hest trenge 7.5 g natrium/dag. Dette vil dekkes ved å gi 20 til 25 gram salt (NaCl) daglig. Hard trening og varmt vær øker natriumbehovet, da hester kan tape store mengder natrium gjennom svette. Vår viktigste kilde for natrium er vanlig salt (NaCl).

Det har vært vanlig å la hestene ha fri tilgang til saltslikkesteiner. Det er imidlertid ikke alle hester som klarer å regulere saltopptaket sitt med bruk av saltstein. Til hester i hard trening kan en derfor anbefale å gi løst salt direkte på fôret. Som en sikring kan det til hester i trening gis ca 0.06 gram salt pr kg kroppsvekt/dag i vinterhalvåret og 0.10 til 0.15 gram salt pr kg kroppsvekt/dag i sommerhalvåret. Størst mengde ved hard trening og sterk varme. Til en 500 kg hest tilsvarer dette 30 gram salt/dag i vinterhalvåret og 50 til 75 gram salt/dag i sommerhalvåret. Hester på beite bør alltid ha tilgang på saltslikkestein.

Natriummangel (saltmangel)fører til nedsatt spenst i huden, trang til å slikke på ting i omgivelsene, nedsatt etehastighet og apetitt. Det er også hevdet at saltmangel kan føre til møkk-eting og vindsluking (krybbebiting) selv om slik adferd kan ha flere forskjellige årsaker. Saltmangel fører til nedsatt prestasjon hos konkurransehester.