Svovelbehov

Kroppens svovel (S) finnes hovedsaklig som svovelholdige aminosyrer (methionin, cystin), heparin, thiamin (vit B1), insulin og chondroitin sulfat. Hestens svovelbehov er ikke fastsatt, men en regner at behovet dekkes gjennom inntak av svovelholdige aminosyrer.

Uorganisk svovel kan nyttes til syntese av svovelholdige forbindelser som heparin, insulin og chondroitin sulfat. Det kan også nyttes til mikrobiell syntese av svovelholdige aminosyrer i blindtarm og tykktarm, men det er sannsynligvis lite av det mikrobielle proteinet som absorberes og kommer dyret til gode.