Koboltbehov

Kobolt (Co) er nødvendig for dannelse av B12-vitamin. Aktiverer enzymreaksjoner. Cobolt er nødvendig for at tarmmikrobene skal kunne syntetisere B12-vitamin.

Behovet for kobolt oppgis til 0.1 mg pr kg tørrstoff i rasjonen. Kobolt er lite giftig og moderat overdosering gir ingen kjente negative reaksjoner. Koboltmangel, se under B12-vitamin.

Kobolt er vanligvis tilsatt kraftfôrblandinger og allsidige tilskuddsfôr til hest.