Kopperbehov

Kopper (Cu) spiller en viktig rolle som del av enzymer som inngår ved syntese av pigment og ved syntese og vedlikehold av elastisk vindevev. Kopper er også nødvendig ved mobilisering av jernlagre, da det inngår i enzymet ceruloplasmin som medvirker til å få jernet over i treverdig form (Fe +++ ) i transferrin (transportform). Kopper har derved indirekte betydning både for absorpsjon av jern og for syntese av hemoglobin. Kopper inngår også i flere andre enzymer.

Kopper absorberes generelt dårlig. Absorpsjonen øker ved lavt innhold og avtar ved høyt innhold i rasjonen. Absorpsjonen hemmes av kalsium, molybden (viktig antagonist), sink, kadmium og sulfat ioner (sur nedbør). Koppermangel kan ha betydning ved utvikling av osteochondrose og andre utviklingssjukdommer i skjelettet. Kan også gi anemi av samme type som ved jernmangel. Hester tåler moderate overdoseringer av kopper uten kjente negative effekter. En bør likevel tilstrebe at rasjonens innhold er i overenstemmelse med hestens behov.

Gras og høy inneholder 4-8 mg Cu pr kg tørrstoff, havre omtrent det samme. Gode kopperkilder er de fleste tilskuddsfôr og kraftfôrblandinger til hest. Rød saltstein er tilsatt kopper, mens hvit saltstein er uten koppertilsetting.