Jodbehov

Jod (I) er viktig for dannelsen av hormoner i skjoldbruskkjertelen som kontrollerer stoffskiftet (tyroksiner). Føll fra hopper med jodmangel kan være svake eller døde ved fødsel. Også overdosering med jod kan hos drektige hopper ha skadelig effekt på fosteret, og føre til føll som er svakt født eller dødfødte. Både for mye og for lite jod fører til at skjoldbruskkjertelen blir forstørret (struma).

I områder som ligger høyt, er langt fra havet eller har lite nedbør kan det lett bli jodmangel dersom en i hovedsaklig bruker lokalt dyrket fôr. Behovet for jod er ca 0.3 mg pr kg tørrstoff i rasjonen. Drektige hopper har lav toleranse overfor store jodmengder, og sjukelige tilstander kan oppstå alt ved daglige mengder på 35 mg.

En gode jodkilde er tang og taremel (havalger), men innholdet av jod er her så høyt (500-700 mg/kg) at det kun må brukes i små mengder. Kraftfôrblandinger og allsidige tilskuddsfôr til hest er tlsatt jod.