Jernbehov

I hestekroppen finner vi ca 70 mg jern (Fe) pr kg kroppsvekt. Det vil si at en hest på 500 kg inneholder omlag 33 gram jern. 60% av jernet finnes i hemoglobin, 20 % i myoglobin, 20% er i transportform (transferrin) og lagerform (ferritin, hemosiderin), og 0.2% finnes i enzymer.

Jern i vanlige fôrmidler absorberes 15% eller mindre. Absorpsjonen øker ved lite jern i rasjonen og avtar ved høyt innhold. Høyt innhold av kadmium, kobolt, kopper, mangan, sink og fytinsyre hemmer absorpsjonen. Absorpsjonen fremmes av vitamin C og aminosyrer (spesielt cystein). Jern absorberes mest som toverdige ioner (Fe ++ ) eller som hemjern. En regner vanligvis at fôret til hester bør inneholde 40-50 mg Fe i tørrstoff som middel for rasjonen.

Grovfôr inneholder vanligvis 100-250 mg jern/kg tørrstoff (eller mer). Kornartene inneholder omtrent 50 mg jern/kg. Det skulle derfor ikke være fare for jernmangel under normale forhold, men blødninger og parasittbelastning kan medføre økt behov for tilskudd. Under normale forhold vil ekstra tilskudd av jern ikke føre til høyere blodprosent (hemoglobininnhold).

For mye jern kan det føre til at konsentrasjonen av sink i blod og lever går ned. Store doser av jerntilskudd kan være skadelig særlig til unge føll. Vanlige kraftfôrblandinger, tilskuddsfôr og saltsteiner er tilsatt jern.