Manganbehov

Mangan (Mn) er viktig for omsettingen av karbohydrater og fett i kroppen, og ved dannelse av brusk i skjelettet (syntese av chondroitin sulfat). Manganmangel antas derfor bla.a å kunne føre til feilaktig utvikling av beina hos unge dyr. Absorpsjonen er generelt lav, og påvirkes negativt av høye innhold av av jern, kalsium og fosfor.

Hestens manganbehov er ikke fullt klarlagt, men ut fra data fra andre dyr vil innhold i rasjonen på ca 40 mg pr kg tørrstoff være passe.

Godt høy er vanligvis en god mangankilde (40 -140 mg/kg). Havre inneholder ca 40 mg/kg. Vanlige tilskuddsfôr og kraftfôrblandinger til hest er tilsatt mangan.