Forhold mellom næringsstoffer

I PC-Horse vises noen viktige forhold mellom næringsstoffer. Mange ønsker å bli informert om hva som bør være et ønskelig forhold. Nedenfor er en tabell laget av Dr. Dag Austbø som er førsteamanuensis ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Enheter:
Energi: Fôrenhet Hest (FEh)
Protein: Fordøyelig råprotein (DCP)
Ca: Kalsium
P : Fosfor

Kommentarer:
● DCP/FEh forholdet bør ikke være lavere enn anbefalt. Moderat høyere verdier vil normalt ikke ha negativ betydning.
● Ca/P forholdet bør ikke være lavere enn anbefalt og ikke være høyere enn 2,0.  *Høyt Ca/P forhold til hester i Lett Trening er ment for hester som starter trening etter å ha vært på vedlikehold eller rekonvalesent  etter sykdom.
● Zn/Cu forholdet bør være ca 4 (3-5).

Anbefalte verdier i Norge:
Fôrenhet Hest (FEh), Fordøyelig råprotein (DCP)

DCP/FEh Ca/P Zn/Cu
Vedlikehold 81 1,4 4
Trening Lett 81 1,7* 4
Trening Hard 81 1,4 4
Drektig 8 mnd 83 1,4 4
Drektig 11 mnd 109 1,4 3
Lakterende 1 mnd 119 1,5 4
Lakterende 3 mnd 119 1,6 4
Unghest 4 mnd 155 1,8 4
Unghest 6 mnd 128 1,8 4
Unghest 12 mnd 94 1,8 4
Unghest 18 mnd 88 1,8 4
Unghest 18 mnd moderat trent 88 1,8 4
Unghest 24 mnd moderat trent 81 1,8 4