Proteinbehov til fosterproduksjon

Avlshopper som ikke er lakterende (melker) har i første del av drektighetstida ikke vesentlig høyere proteinbehov enn til vedlikehold. Det er imidlertid vist at rasjonens proteininnhold påvirker hoppenes progesteronverdier, og dermed kan påvirke fruktbarheten (Holtan og Holt,1983). Da 60 til 65 prosent av fosterutviklingen skjer i løpet av de siste 90 dager av drektighetstida øker proteinbehovet i denne perioden.

Tabell 6. Proteinbehov til fosterproduksjon (gram fordøyelig råprotein per 100 kg kroppsvekt).

Drektighetsmåned

Proteinbehov

Eksempel:

Ford. råprotein (g/d) til foster- produksjon for en hoppe med vekt 500 kg i 10. drektighetsmåned:

Ford.råprotein = 5 x 33 = 165 g/d

8

12 g

9

25 g

10

33 g

11

50 g

NB! Hoppas proteinbehov til vedlikehold kommer i tillegg til proteinbehovet for drektighet.