Proteinbehovet til hester i trening

Ved beregning av proteinbehov til arbeid brukes samme verdi som for proteinbehov til vedlikehold. Det økte energibehovet fører til at hesten får mer fôr, og proteininnholdet i rasjonen vil dermed øke. Til hester i hardt arbeid eller trening vil proteininnholdet oftere bli for høyt enn for lavt. Et unntak er der det økte energibehovet i vesentlig grad dekkes med å gi fett eller olje. Til voksne hester i trening og konkurranse er proteinbehovet 80 gram per FEh.