Proteinbehovet til unghester

Proteinbehovet og kravet til proteinkvalitet er størst hos unghester. Da unge dyr generelt har et mindre fôropptak enn voksne dyr vil det si at proteinkonsentrasjonen må være høyere i rasjoner til unghester enn til voksne hester.

Protein behov til unghester ved ulik alder.

Alder, mnd

3

6

12

18

24

30

36

FRP, g/dag 583 501 414 383 376 378 378
FRP/FEh 165,6 123,1 94,1 86,7 83,9 84 84

 FRP = Fordøyelig råprotein  Verden i PC-Horse3  fra v.3.23

 

Vi ser at proteinbehovet avtar i forhold til energibehovet etter som alderen øker. Riktig forhold mellom energi og protein er viktig for optimal vekst.

Lysinbehovet til unghester avtar med alderen. Ved alder 3, 6, 12 og 18 måneder er behovet for lysin pr FEh henholdsvis 11, 7,5, 5 og 5 gram.