Vitamin B1 (Tiamin)

Kofaktor i to typer oksidative dekarboksyleringsreaksjoner:

1) Pyruvat -> Acetyl-CoA, alfa-ketoglutarat -> Succinyl-CoA
2) I pentosefosfat-shunten.

Mangelsymptomer: Mangel som er fremkalt i forsøk har vist forstyrrelser i nerveoverføringer på grunn av opphopning av pyruvat som er giftig, kramper i halsmuskelen, ødemer (pløsethet), fordøylsesproblemer, nedsatt hjertetakt (kalles beri beri hos menneske).

Giftighet: Ikke giftig.
Kilder: Korn og gjær

 

Når det gjelder beregning av behovet for vitamin B1 så følger vi i PC-Horse NRC-2007 normene. Det er faktisk vist at ved rasjoner med veldig lavt B1 kan det oppstå mangelsymptomer. Det er produksjon av B1 i stortarmen, men dette kan i enkelte tilfeller være utilstrekkelig (Carrol, F.D., H. Goss, and C.E. Howell. 1949. The synthesis of B vitamins in the horse. J. Anim. Sci. 8:290-299.

B1 innholdet vi oppgir i grovfôr er tabellverdier og selvsagt usikre, men likevel det beste vi har.