Cyanokobalamin (B12)

Cyanokobalamin inneholder kobolt. Det er ganske stabilt. Absorpsjon er avhengig av et molekyl som syntetiseres i magesekken (uten magesekk ingen B12-absorpsjon), transporteres i blodet med et spesialprotein, lagres i lever. Fungerer ved å overføre metylgrupper i syntese og nedbrytningsreaksjoner (metylgrupper er anvendelige til så mangt), DNA og hemoglobinsyntese. B12 er nødvendig for at folacin skal holde seg i aktiv form, og for normal produksjon av myelin som isolerer nerveceller. Det inngår også som kofaktor i glukoneogenesen av propionsyre til succinyl-CoA.

Mangelsymptomer: B12 mangel er ikke observert hos hest. Hos andre dyr kan mangel gi samme utslag som folacinmangel. Trolig er det første problemet som oppstår mangel på folacin. Dvs. at B12-mangel er en sekundær folacinmangel. (Perniciøs anemi hos mennesker er en B12-mangel som skyldes manglende syntese i magesekken av proteinet som er nødvendig for absorpsjon av B12.)

Giftighet: Lite giftig
Behov: Ikke fastlagt hos hest.
Kilder: Kun animalske fôrmidler og enkelte mikroorganismer (noen av dem finnes i tarmfloraen, må tilføres kobolt).
Samspill: Med folacin og kolin.

Vegetarianere kan lett få B12-mangel. Det samme gjelder drøvtyggere på koboltfattig mark. De fleste kraftfôr og allsidige tilskuddsfôr til hest er tilsatt cyanokobalamin.