Vitamin B2 Riboflavin

Riboflavin fosforyleres ved absorpsjon til flavinmononukleotid (FMN) som i andre vev kan koples til adenosinmonofosfat og danne flavin adenin dinukleotid (FAD). Både FMN og FAD fungerer som kofaktorer i utallige enzymatiske reaksjoner; eksempler: FMN inngår i elektrontransportkjeden og i aminosyreoksidaser, FAD inngår i 3 trinn i Krebssyklus og 1 trinn i fettsyreoksidasjonen. Kanaliserer elektroner inn i elekstrontransportkjeden.

Mangelsymptomer: Riboflavinmangel har aldri blitt rapportert hos hest. Fra andre dyr kjenner en til symptomer som hudforandringer, eksem, rynker, øyenskader (gris), bevegelseshemming (fjørfe går på helene med tærne krøllet innover).

Giftighet: Ikke giftig.
Kilder: Gras, høy, oljefrø, sildemel, gjær.