Biotin

Stabilt overfor varme, syre og oksygen, men kan oksideres av harskt fett. Omsetningen er lite kjent. Fungerer som koenzym i karboksyleringsreaksjoner; eksempler:

Pyruvat-> Oxaloacetat, Acetyl-CoA -> Malonyl-CoA,
Propionyl-CoA -> Metylmalonyl-CoA.
Syntetiseres av tarmfloraen hos hest.

Mangelsymptomer: Biotinmangel er ikke påvist hos hest, men det er vist at biotin i enkelte tilfeller kan ha betydning for hovkvaliteten. Hos andre dyr har mangel ført til hud- og hårforandringer, veksthemming, reproduksjonsproblemer, langsom sårheling. Biotin tilsettes ofte i kraftfôr og allsidige tilskuddsfôr til hest.

Giftighet: Ikke giftig.
Behov: Ikke fastlagt hos hest.
Kilder: Vidt utbredt i planter og dyr, gjær og melasse.