Vitamin C (ascorbinsyre)

Tidligere trodde man at vitamin C førte til økt fruktbarhet hos hingster og hopper. Senere undersøkelser har ikke kunnet bekrefte dette. Hestene syntetiserer tilstrekkelig vitamin C til å dekke behovet.

Vitamin C blir gjerne gitt i fôret for å øke absorpsjonen av jern (se under jern).

Mangelsymptomer: Mangel av Vitamin C er ikke beskrevet hos hest. Hos andre dyr kan mangel føre til nyreskader, for høyt opptak av jern, diaré, ødeleggelse av vitamin B12. Hos menneske kan mangel av vitamin C føre til skjørbuk.

Giftighet: Lite giftig.
Behov: Ikke fastlagt hos hest.