Vitamin D

Vitamin D finnes i animalske fôrmidler som kolekalsiferol (D 3 ) dannet i huden ved solbestråling. I vegetabilske fôrmidler som har vært utsatt for solbestråling etter høsting (f. seks. høy), finnes en vitamin D-aktiv forbindelse ergokalsiferol (D 2 ). Dyr som går ute vil være selvforsynte med vitamin D om sommeren. Vitaminet er ganske stabilt, men nedbrytes langsomt av flerumettet fett.

Vitamin D i fôret tas opp med fett i tarmen og transporteres til leveren. Leveren omdanner kolekalsiferol til 25-OH-kolekalsiferol (ev. ergosterol), som skiller forbindelsen ut i blodet. Den sirkulerende formen av vitamin D er 25-OH-vit.D. Denne forbindelsen kan hydroksyleres enda en gang til den aktive formen som er 1,25-di-OH-vit.D. Denne hydroksyleringen skjer i nyrene og er nøye regulert etter behov.

Vitamin D er sentralt i reguleringen av kalsiumnivået i blodet. Når kalsiumnivået blir lavere enn normalt, registreres dette i biskjoldbruskkjertelen (paratyroidea) som øker utskillelsen av paratyroidhormon (PTH). PTH stimulerer nyrene til å omdanne 25-OH-vit.D til 1,25-di-OH-vit.D som igjen øker opptaket av kalsium fra tarmen, reduserer utskillelsen av kalsium i nyrene og, sammen med PTH, øker utskillelsen av kalsium fra skjelettet. Samtidig øker opptaket av fosfor i tarmen og utskillelsen av fosfor i nyrene. Når kalsiumnivået i blodet er gjenopprettet,avtar utskillelsen av PTH og dannelsen av 1,25-di-OH-vit.D

Mangelsymptomer kan opptre hos dyr som går mye inne, og oftest når det er mangelfull tilførsel eller misforhold i kalsium og fosfortilførselen. Gir deformert og mangelfullt utviklet skjelett hos unge dyr, hos eldre dyr hovne ledd og bevegelsesvansker.

Vitaminet kan i store doser være giftig, særlig for unge dyr. Overdoser gir skjelettdeformasjoner, kalsiumavleiringer i blodårer, bløte vev, særlig nyrene, med nyresvikt til følge.

1 I.U. = 0,025 m g vitamin D.

Kilder for vitamin D er sollys (syntese i huden), fiskefett (f.eks tran) og soltørket plantemateriale. Ensilert gras (silofôr, rundballer) har lavt innhold. Kraftfôr og allsidige tilskuddsfôr til hest er tilsatt vitamin D.