Vitamin E

Vitamin E finnes fôret som tokoferol og tokotrienol.
Vitaminet er varmestabilt, men oksideres lett av harskt fett. Det absorberes sammen med fett og lagres i lever.

Vitamin E fungerer som intracellulær antioksidant og beskytter blant annet flerumettede fettsyrer og vitamin A i membraner, stanser autooksidasjon.

Mangel kan føre til ustabile membraner ("harskning i membranene"), økt hemolyse (lekkasje fra røde blodlegemer), nevrologiske forstyrrelser (kramper), muskelsvinn (hjertestans), ødem (vannfylte vev), reproduksjonsproblemer.

Vitamin E er lite giftig, og moderat overdosering har ingen negative effekter, men kan påvirke utnyttingen av andre fettløselige vitaminer (A, D og K).

Behovet avhenger bla.a av nivået av flerumettet fett i fôret og tilførselen av andre antioksid-anter f.eks selen. Vitaminet har til en viss grad samme funksjoner som selen.

Vanlige kilder for vitamin E er plantefett. Ved lang tids lagring kan innholdet reduseres og bli for lavt. Kraftfôrblandinger og de fleste tilskuddsfôr til hest er tilsatt vitamin E. Det finnes også spesielle tilskuddsfôr for vitamin E og selen.