Folacin (folinsyra)

Folacin er ganske stabil, men inaktiveres i surt miljø pH< 4. Deltar i overføringen av H + og fragmenter med ett karbonatom; eksempel: i omdanningen av metionin til cystein, metylering av B12, syntese av RNA og DNA.

Mangelsymptomer: Folacinmangel er ikke kjent hos hest. Hos andre dyr er det påvist forandringer i tarmcellene og unormale, røde blodlegemer, anemi (for lite hemoglobin i blodet) trolig pga. mangelfull DNA-syntese ved celledeling, samt nevrologiske forandringer. Tilsettes ofte kraftfôrblandinger og allsidige tilskuddsfôr til hest.

Giftighet: Lite giftig.
Behov: Ikke fastlagt hos hest
Kilder: Vidt utbredt i planter og dyr, grønne bladvekster, korn.
Samspill: Med B12