Vitamin K

Vitamin K produseres av mikrobene i hestens tarmkanal. Under normale forhold vil dette dekke hestens behov. Mangel kan oppstå ved antibiotikabehandling som hemmer vekst av vitamin K produserende mikroorganismer i tarmen, og muligens ved andre tilstander (stress m.m) som forstyrrer tarmfloraen. Mangel av vitaminet fører til nedsatt blodkoagulering, blødninger i muskler, underhudsvev, hjerne, tarmkanal, urinveger mm. Ytre blødninger kan bli svært alvorlige. Overdoser av vitamin K kan gi protein i urinen, forstørret milt, økt nedbrytning av røde blodlegemer, nyre- og leverskader.

Hestens behov for vitamin K er ikke klarlagt, men en antar at det naturlige innhold i beitegras og høy av god kvalitet dekker behovet sammen med den mikrobielle syntesen i tarmkanalen.

Vitamin K finnes i alle grønne planter, fiskefett, og syntetiseres av mikrofloraen i tarmen. Enkelte kraftfôr og tilskuddsfôr til hest er tilsatt vitamin K.