Kolin

De fleste dyr kan syntetisere nok kolin. Overskudd av aminosyren methionin kan omdannes til kolin.

Kolin er relativt stabilt. omsetningen er lite kjent, men det produseres i alle vev. Fungerer som metyldonor, stukturell del av fosfolipider (lecitin). Er viktig i fettransport fra lever (VLDL), inngår i acetyl-kolin som er et signalstoff i overføringer av nerveimpulser til musklene.

Mangelsymptomer: Kolinmangel er aldri beskrevet hos hest. Hos andre dyr kan mangel føre til fettlever, nevrologiske forandringer og bevegelseshemming.

Giftighet: Lite giftig.
Behov: Ikke fastlagt hos hest.
Kilder: Alle naturlige fettkilder inneholder noe kolin (i form av lecitin).
Samspill: B12, folacin.