Niacin

Niacin kan sannsynligvis omdannes fra aminosyren tryptofan: 35 mg tryptofan -> 1 - 10 mg niacin. Niacin er meget stabilt ved lagring. Omsettes raskt til NAD etter absorpsjon. Er kofaktor som NAD i katabolske reaksjoner og NADP i syntesereaksjoner (bl.a fettsyntese). Kan syntetiseres av tarmfloraen.

Mangelsymptomer: Niacinmangel er ikke kjent hos hest, men hos andre dyr kan mangel gi hudforandringer, særlig hud som utsettes for lys, diaré, forandringer i nervesystemet. Opptrer sjelden alene, mest sammen med tiaminmangel (B1).

Giftighet: Lite giftig.
Behov: Ikke oppgitt
Kilder: Gras, høy, fiskemel, gjær.