Pantotensyre

Navnet pantotensyre betyr "finnes overalt". Den er forholdsvis stabil, men brytes ned av varme, syre og base. Pantotensyre er en strukturell del av koenzym A og av enzymkomplekset som syntetiserer fettsyrer. Syntetiseres av tarmfloraen hos hest.

Mangelsymptomer: Pantotensyremangel er ikke påvist hos hest. Hos andre dyr kan mangel gi grått hår, reproduksjonsproblemer, eksem, munnsår og bevegelseshemming.

Giftighet: Ikke giftig
Behov: Ikke fastlagt hos hest.
Kilder: De fleste fôrmidler inneholder bra med pantotensyre, grønne vekster mest.