Hvilken versjon passer deg best?

Klikk på lenkene for å lese mer.

     Funksjoner i PC-Horse versjon 3: MINI STD SKOLE PRO KONSULENT
    STALL (antall) 1 1 ubegr. ubegr. ubegr.
    HESTER (antall) 1 10 ubegr. ubegr. ubegr.
    NÆRINGSSTOFFER (antall i fôrplan) 8 23 31 31 31
    NÆRINGSSTOFFER (antall i behov) 23 23 31 31 31
    FORHOLD (Ca/P, FeH/DCP, Zn/Cu) 1 1 6 6 6
    RASER (behov, vekt, tilvekst) 68 68 68 68 68
    GUIDER (Informasjon om enkeltnæringsstoffer) 8 23 31 31 31
    FRI SUPPORT (Telefon & Teamviewer) JA JA JA JA JA
    AVANSERTE FÔRPLANER JA JA JA JA JA
    KROPPSVEKTSKALKULATOR
JA JA JA JA JA
    EGNE FÔR (grovfôr og kraftfôr) JA JA JA JA JA
  INNLESING AV FÔRANALYSER (xml-datafil) JA JA JA JA JA
    DREKTIGHETSLENGDE (varsel) JA JA
JA JA JA
    BILDE AV EGEN HEST JA JA JA JA JA
    MÅLTIDSPLANEGGING JA JA JA JA JA
    BYTTE DATAMASKIN (hjelp) JA JA JA JA JA
    DAGBOK FOR HEST & STALL   JA JA JA JA
    NÆRINGSINNHOLD I FÔR (sammenligning)   JA JA JA JA
    TRENINGSNIVÅ og FÔRING - MONITOR   JA JA JA JA
    IMPORT & EKSPORT (fôrlister, hester og staller)     JA JA JA
    EMAIL FRA PROGRAMMET     JA JA JA
    MODELLSTALLER & HESTER       JA JA
    TILVEKST-STYRING, UNGHEST       JA JA
    KONTAKTREGISTER       JA JA
    FÔRPRISER       JA JA
    FÔRMIXER (lag egne fôr-resepter)
      JA JA
    BEHANDLINGS & KARANTENE-VARSLER (veterinær, hovslager)
    JA JA
    FLYTT HESTER (mellom stall)       JA JA
    SØKEFUNKSJONER (hester, staller & eiere)       JA JA
    ORGANISASJONS-LISENSER (fleranvender lisenser)         JA
    QUICKFEED-LISTER (hurtigvalgslister, fôr)         JA
    PERSONLIG RAPPORTFORMATTERING
        JA
    VISNING AV NÆRINGSSTOFFER (i grafer og rapporter)       JA
    ARKIVERING AV HESTER
        JA
    ALTERNATIVE FÔRPLANER (flere planer for en hest)         JA
   KONSULENTENS KOMMENTARER (i fôrplanen)       JA
   FLYTTE PC-HORSE ROT-Mappe (flytte data til et annet sted)       JA
   SISTE FÔRVALG (spesialfunksjon for hurtigvalg av fôr til hesten)       JA
   ADMINISTRER EN SAMLING STALLER       JA
   OPPRETT EGNE RASER